Styrk dine beslutningsprosesser med maksinlæring og AI

Styrk dine beslutningsprosesser med maksinlæring og AI

Styrk dine beslutningsprosesser med maksinlæring og AI

For å kunne ta gode beslutninger for morgendagen er vi avhengige av å vite noe om dagen i dag, men også om gårsdagen. I takt med at tilgangen på data øker, øker også kompleksiteten – et element som gjør det vanskeligere å skille ut hva som er relevant for videre analyse og bruk.

Bruker du mye tid på analyse av dine data? Eller tar du kanskje beslutninger basert på dine fastsatte KPI uten å tenke så mye på hvordan disse målene er satt? Der hvor de fleste har både ansatte og programmer som kalkulerer ut bedriftens KPI, er det langt færre som optimaliserer analyseprosessene gjennom maskinlæring og kunstig intelligens. Beslutningsprosesser er krevende, og det er vanskelig å skulle forutsi morgendagens marked. På tross av dette velger de aller fleste å ta beslutninger basert på bedriftens nåværende nøkkeltall, framfor å strekke blikket til å involvere både fortid, nåtid og fremtid.

Hvilken plass har egentlig digital transformasjon i dine beslutningsprosesser?

Beslutningsfeller

beslutning

Beslutningstaking er krevende, men som leder ligger det en forventing om at beslutningene tas på godt grunnlag og til det beste for bedriften – ikke bare i dag, men også i morgen. Det er spesielt to beslutningsfeller det er viktig kjenne til;

  1. The economic man
  2. Datainnamling

“The economic man” refererer her til antagelsen om at man selv innehar perfekt kunnskap og dermed tar beslutninger basert på dette for å optimalisere inntjening. Teorien er gammel, men fortsatt anvendelig innen beslutningsteori da faren for å gå i denne fallgruven gjerne øker i takt med erfaringen. Fallgruven om datainnsamling tar for seg hvordan vi ubevisst bruker egen persepsjon til å innhente data og å analysere tall. Det er vanlig å søke etter bekreftelse på ens egen antagelse om en sak, og derfor gå glipp av utenforliggende årsaker.

Så hvordan kan anvendelse av teknologi bidra til å redusere disse beslutningsfellene?

Datadrevet innsikt

analyse

Gjennom systematisk innsamling og analyse av store datamengder har vi verktøyene som siler ut irrelevant informasjon for deg. Teknologi kan ikke ta beslutningene for deg, men det kan bidra med å redusere risikoen for å gå i beslutningsfeller og åpne opp for ny innsikt. Istedenfor å se på salg, produksjon og markedsavdelingen som isolerte deler av organisasjonen må disse knyttes sammen slik at de kan styrke hverandre, og ved å involvere kundens kontaktpunkter i samme plattform sitter du på verdifull innsikt i egen virksomhet.

Løsriv deg fra tiden brukt på utarbeidelse av rapporter og analyse, og frigjør tid til innsikt i videre strategi og beslutningstaking gjennom en optimalisering av dine data.

Hvordan kan vi hjelpe

Som Norges ledende innen digitalisering av virksomhetsprosesser er vi proaktive i anvendelse av ny teknologi. Vi strekker oss langt for en automatisering med maskinlæring og kunstig intelligens i optimalisering av komplekse prosesser – alt for å kunne sikre din virksomhet det beste grunnlaget for å kunne takle morgendagens utfordringer.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om digitaliseringsmulighetene for din bedrift.

Vil du vite mer?

Legg igjen telefonnummeret ditt her, så ringer vi deg for en uforpliktende prat. Vi svarer dere normalt innen en virkedag.