Hva er digitalisering?

Hva er digitalisering?

Hva er digitalisering?

Digitaliser eller dø! Hvem har ikke hørt dommedagsprofetiene om at digitaliseringen vil endre alt. Men er dette riktig? Og hva er digitalisering, sånn egentlig?

Hva er digitalisering?

La oss starte med hva digitalisering er. Gartner Group har en god definisjon:

Digitalisering er bruken av digitale teknologier for å endre en forretning og skape nye inntekter og verdiproduserende muligheter; det er prosessen med å bevege seg til digital forretning.

Selskaper som Amazon og Apple har vist at digitalisering kan skape enorme verdier, og samtidig utgjøre trusler for hele bransjer. Men vil det endre alt?

For det første vil det kanskje være naturlig å spørre seg følgende: Hva er “alt”? Og kanskje ta det litt ned på jorda. For digitalisering dreier seg i praksis ikke om mye annet enn de aller fleste har jobbet systematisk med i alle år, nemlig automatisering av forretningsprosesser.

Det som imidlertid er nytt er tempoet og mulighetene dette kan skje i. Teknologien er rimeligere enn noensinne, og tilgjengeligheten er betydelig større. Det er derfor noe alle ledere i alle bedifter må forholde seg til.

Det er her begrepet «digital transformasjon» kommer inn. Digital transformasjon er den dype og akselererende transformasjonen av forretningsaktiviteter, prosesser, kompetanser og modeller for å fullt ut utnytte endringer og muligheter for digital teknologi. Digital transformasjon er altså en strategisk prosess som omfatter hele verdiskapningen i bedriften. Du kan digitalisere uten digital transformasjon, men du kan ikke gjennomgå en digital transformasjon uten å digitalisere.

Drivere for digitalisering

Professor David Rogers ved Columbia Business School har definert fem drivere for digitalisering som det kan være nyttig å legge seg på minnet: Kunder, konkurranse, innovasjon, data og verdi. La oss gå raskt gjennom dem:

Kunder

Kundene opppdager, evaluerer, kjøper og bruker dine produkter på andre måter enn før. Det oppstår behov for å revurdere kundereisen.

Konkurransen

Konkurranse har tradisjonelt vært et nullsumspill innenfor en bransje. Grensene mellom konkurrent og samarbeidspartner utviskes. Og konkurranse kommer fra selskaper utenfor vår bransje.

Innovasjon

Innovasjon og produktutvikling har tradisjonelt vært toppstyrt, og dyre prosesser hvor kostnaden for å feile har vært høy. Det var derfor viktig å unngå å feile. Erfaringen fra vellykkede startups har vist en helt annen tilnærming til innovasjon: Digitale verktøy har senket terskelen for å teste og lære i en iterativ prosess hvor nye produkter lanseres kontinuerlig.

Data

Data produseres og utnyttes i større skala og på nye måter. Tilgangen til data er større, ustrukturerte data kan utnyttes, og data kan få betydelig mye høyere verdi. Der analyse av data før ble gjort i egne avdelinger, blir dataanalyse nå en integrert del av hele virksomheten.

Verdi

Verdien et selskap har skapt for kundene sine har tradisjonelt vært en stabil faktor. For en bilprodusent har verdien f.eks. vært transport, trygghet, komfort og status. Bedrifter som har et statisk forhold til sitt verdiforslag havner i faresonen for disrupsjon. Man må derfor konstant se etter nye verdiforslag som ny teknologi åpner for.

Digitalisering og gjennomføring

Det som representerer trusler for noen betyr muligheter for andre. Microsoft har satt opp fire hoveddomener for digitalisering og for å gjennomføre digitale endringer:

Engasjer kundene

med overbevisende kundeefaringer i alle kanaler

Led dine ansatte

Til å drive gode kundeopplevelser og bli digitale ambassadører

Optimaliser forretningen

For bedre effektivitet

Transformer dine produkter

For å avdekke nye muligheter og forretningsmodeller

Det er viktig at digitaliseringsprosessene gjennomføres med utgangspunkt i de opplevelsene som skapes for kundene. Disse opplevelsene oppstår i mange kanaler, hvor noen involverer personlig interaksjon, mens andre oppstår via websider, selvbetjeningsløsninger og lignende.

De ansatte spiller en viktig rolle i forhold til å levere den verdien kundene etterspør. I moderne organisasjoner må de ansatte gis tilgang til digitale løsninger for å følge opp sine egne målsetninger. Samtidig krever stadig flere ledelsesoppgaver innsikt i selskapets evne til å oppnå sine mål.

Digitalisering og nye løsninger

Videre er det viktig å optimalisere forretningene ved hjelp av digitale løsninger, altså automatisere prosesser der det er mulig.

Ofte vil man oppleve at det er endringer i konkurransebildet som krever fokus på nye digitale løsninger. Dette gjelder spesielt de som opplever konkurranse fra nye aktører, altså ikke de man har konkurrert med over tid. Nye aktører har ofte motivasjon og mulighet til å følge nye og effektive forretningsmodeller.

Digitalisering og nye forretningsmodeller

Det siste domenet er naturlig nok å bruke digitalisering i å utvikle nye forretningsmodeller.

Digitalisering dreier seg også om å ha et mer bevisst forhold til å benytte data om kunder, konkurrenter, trender osv i strategisk sammenheng. Nye digitale løsninger har blitt tilgjengelige for flere: Å utnytte den innsikt disse dataene kan gi, kan være kilde til varige konkurransefortrinn innenfor de aller fleste bransjer.

I dette bildet er det kritisk for selskaper og organisasjoner å sikre seg tilgang til en digital plattform som sikrer fleksibilitet i forhold til forskjellige utviklingsløp som kan oppstå. Vi vet mindre om fremtiden enn noen gang, men en god digital plattform vil sikre styringsfart for å ta ut det forretningsmessige potensialet i virksomheten.

Vil du vite mer?

ProsessPilotene tilbyr en tjenesten Kundedrevet digital transformasjon og gratis analyse av din digitale modenhet.

Vil du vite mer?

Legg igjen telefonnummeret ditt her, så ringer vi deg for en uforpliktende prat. Vi svarer dere normalt innen en virkedag.