Lever du i en digitaliseringsboble?

Lever du i en digitaliseringsboble?

Lever du i en digitaliseringsboble?

DIGITALISERINGSUNDERSØKELSE

Det amerikanske konsulentselskapet Innosight gjennomførte en digitaliseringsundersøkelse blant S&P 500 selskaper i mai 2017.

De konkluderer med at disruptive endringer akselerer drevet av ny teknologi. Dette gir økende konkurranse fra både nye og gamle konkurrenter.

Innosight mener at halvparten av S&P 500 selskapene vil bli erstattet i det kommende tiåret pga manglende markedsverdi, eller mangel på nye selskaper de kan kjøpe.

Undersøkelsen viser at ledere nok kan være litt for vel komfortable i forhold til deres evne til å responderere på disruptive endringer.

80% sier de erkjenner behovet for å respondere, mens 82% uttrykker en god følelse for hvordan de skal respondere på dette.

Innosight konkluderer med at disse lederne kan befinne seg i en boble – og være vel komfortable når man ser på underlaget i dataene.

Videre erkjenner lederne i S&P selskapene at for å møte disruptive endringer er man nødt til å jobbe langs to akser, det må skje en endring i corebusiness, – i tillegg til at man må investere i nye vekst initiativer. Man trekker frem behovet for de gode talentene som ennå viktigere enn noen gang og at mangel på talenter (eller ennå viktigere – evnen til å ta ut potensialet som talentene besitter) er den største hindringen for å transformere sin virksomhet. Samtidig sies det at 81% ikke oppfattes som åpne for nye ideer. Et forhold som vekker oppsikt er hvor lite man vurderer AI (Artificial Intelligence) og digitale løsninger som trussel. Til tross for at dette fører til radikale endringer i bransje etter bransje, undervurderer lederne disse kreftene vil ha på sin egen bransje . Hele 65% sier at de ikke oppfatter at disse kreftene vil ha noen innvirkning på sin bransje...

HVOR KOMMER KONKURRANSEN FRA?

67% svarte i digitaliseringsundersøkelsen at konkurransen først og fremst vil komme fra eksisterende aktører, mens 23% sier at det vil komme fra helt nye aktører. Videre sier 55% at konkurransen vil komme innenfor eksisterende bransje, – mens bare 10% ser at det vil komme konkurranse fra helt nye bransjer…

En utfordring som det blir pekt på er at hele 81% oppfatter at nye produkter og ideer ikke får den oppmerksomhet de fortjener fra toppledelsen.

Lederne i S&P 500 føler at de klarer å holde følge med konkurrentene, mens 7% sier de beveger seg mye raskere enn sine konkurrenter og 24% sier at de til en viss grad beveger seg raskere.

Det som overrasker mest kanskje i undersøkelsen, er at til tross for at digitale modeller utfordrer bransje etter bransje, – sier 53% at de ikke planlegger noen økninger i sine investeringer i slike modeller. Bare 25% sier de planlegger en økning i slike investeringer.

HVA MED DIN VIRKSOMHET?

Hvordan tror du ditt selskap forholder seg til disse endringene? Ta vår test på din digitale modenhet.

Vil du vite mer?

Legg igjen telefonnummeret ditt her, så ringer vi deg for en uforpliktende prat. Vi svarer dere normalt innen en virkedag.