Hvorfor bruke dynamics 365?

Hvorfor bruke dynamics 365?

Hvorfor bruke dynamics 365?

I min forrige artikkel skrev jeg om "Hva er Dynamics 365?".

I denne artikkelen skal jeg redegjøre for hvorfor du bør benytte Dynamics 365 til din forretningsdrift. Dynamics 365 er det nye navnet for Dynamics CRM fra Microsoft og inkluderer blant annet et CRM system.

VI TRENGER IKKE ET CRM SYSTEM

I Norge har det historisk sett vært mange mislykkede CRM prosjekter. Årsaken til dette kan være mange, men som regel er årsaken enkel:

Jeg ser ikke nytten av CRM systemet! Jeg har jo Excel og Outlook, jeg trenger ikke mer...

Denne påstanden hører vi ofte, og den er i grunn ikke direkte feil for bedrifter som kun har en selger. Men det er her det er naturlig å spørre:

 • Vet du hva slags dialog dine kolleger har med dine kunder?
 • Vet du hvor lenge siden det var noen fra din bedrift eller du hadde dialog med dine kontakter?
 • Vet du om kunden din er fornøyd med dine leveranser?
 • Hvor lang tid tar det for deg å produsere et tilbud?
 • Vet du når du kan levere?
 • Vet du når dine kontrakter med dine kunder løper ut?
 • Vet du om du øker eller minker dine markedsandeler?
 • Har du kontroll på dine ressurser (menneskelige og materielle), slik at disse utnyttes best mulig?
 • Husker du på å fornye serviceoppdrag til rett tid? Dette er noen konkrete eksempler på hvorfor selv små bedrifter må og bør skaffe seg den systemstøtten som gis fra Dynamics 365. Du kan ikke bruke Excel til å logge epost trafikk.

Men her kommer kanskje den aller viktigste grunnen:

Selskap som ikke strukturer sine arbeidsprosesser relatert til markedsføring, kundeservice, ressursstyring og salg, vil på sikt tape mot de selskap som faktisk gjør det.

I Norge finnes det en rekke eksempler på firmaer, som definerer, automatiserer og kontinuerlig forbedrer sine arbeidsprosesser med det resultat at de vinner markedsandeler og oppnår gode resultater. I ProsessPilotene har vi sett eksempler på dette på nært hold.

Akkurat som Internet var noe som en ikke helt så poenget med på 90-tallet, til at det ble et must for alle å ha; Nå har du ikke råd til å ha ustrukturerte arbeidsprosesser, som må utføres manuelt uten informasjonsteknologi.

TALLENE TELLER

Her er noe fakta til:

 1. Kundens opplevelse av deg vil overgå pris og produkt som merkevare-differensiator innen 2020. Det betyr at god kundeservice og pleie, er viktigere enn prisen eller produktet du selger.
 2. En ansatt som skal bytte mellom arbeidsoppgaver, mister 40% av sin produktive tid pga manglende informasjon til rett tid.
 3. Bedrifter som gjennomfører en digital transformasjon øker produktivitet og resultatgrad i snitt med 8%, kontra bedrifter som ikke gjør det. (Kilde Microsoft Research)

HVORDAN LYKKES?

Vår erfaring tilsier at de som ikke lykkes, ser på CRM som et IT produkt/tjeneste og de kjører CRM prosjektet med forankring i IT enheten. CRM handler om arbeidsprosesser, oppgaver og personer. Det handler om utvikling av relasjoner til kunder og leverandører. Derfor er vårviktigste råd til deg:

Se på CRM som en arbeidsmetodikk og organisasjonsutvikling. Forankring av prosesser skal ikke bare skje i toppen, men også blant de ansatte. Still krav om at alle leveranser bidrar til din verdiskapning, så vil du få en langt bedre CRM partner. Og da, hvis din bedrift sliter med uoversiktlig ressursallokering, ja da er svaret:

 1. Definere dine arbeidsprosesser
 2. Definer prosesseierskap og ansvar
 3. Fokus på endringsledelse og organisasjon
 4. Bygg ut disse prosesser på Dynamics 365 i takt med at dine prosesser blir akseptert av de ansatte. Lykke til!

Vil du vite mer?

Legg igjen telefonnummeret ditt her, så ringer vi deg for en uforpliktende prat. Vi svarer dere normalt innen en virkedag.