Per kveim blir ny daglig leder

Per kveim blir ny daglig leder

Per kveim blir ny daglig leder

Etterspørselen etter CRM som verktøy og prosessforbedring øker, bekrefter daglig leder i konsulentselskapet ProsessPilotene, Per Kveim. Både offentlige og private virksomheter setter kundehåndtering og optimalisering av arbeidsprosesser på agendaen som aldri før. Oppfattelsen av CRM (Customer Relationship Management) har endret seg fra å være et dataverktøy for salgsavdelinger til å bli hele organisasjonens strategisk plattform for virksomhetsstyring av kunderelaterte prosesser.

Etterspørselen etter selskapets tjenester er stor og ProsessPilotene har samlet flere av Norges fremste CRM eksperter.

«Microsoft Dynamics CRM synes nå å være det opplagte valget i det norske markedet»

sier Kveim som ønsker å tiltrekke seg enda flere CRM spesialister fremover. Vekst og videre utvikling av organisasjonen står for tur.

Etter 3 år med solid utvikling styrker nå den Asker-baserte bedriften sin satsing ytterligere med ansettelse av tidligere administrerende direktør i Software Innovation og HolteByggsafe Per Kveim som ny partner og daglig leder. Kveim bringer med seg over 30 års erfaring fra It-bransjen og CRM-markedet i Norden.

Dette er jo kjempegøy - med dyktige kollegaer, de beste produktene og Microsoft på laget ligger alt til rette for mange spennende og vellykkede prosjekter

sier en entusiastisk Kveim som forventer god stabil vekst av selskapet fremover.

CRM OG DIGITALE PROSESSER I FOKUS

ProsessPilotene ser en endring i markedet hvor også organisasjoner i offentlig sektor går foran i satsingen på bedre kundeopplevelse og service. Det er ikke lenge siden begrepene CRM og kunde var så godt som fraværende innen sektoren. Nå tenkes det nytt. Tidligere manuelle prosesser digitaliseres og automatiseres i fornyet takt. Organisasjonene ønsker å yte bedre service, selvbetjening og samtidig tilby relevante budskap uavhengig av kanal. Slikt trenger man både innsikt og oversikt for å kunne imøtekomme.

CRM-implementeringer har ikke alltid gitt forventet suksess. ProsessPilotene ligger i tet på å snu denne trenden.

Vi jobber for at kunden skal få suksess i sine prosjekter, oppnå gode resultater og få mer fornøyde kunder. Dialog og forankring fra It til forretning og toppledelse er helt avgjørende for suksess. Erfarne konsulenter som kan både CRM faget og teknologien er like viktig.

Alle som skal bruke et nytt CRM system må oppleve en tydelig gevinst som forenkler arbeidsdagen. Med Dynamics CRM's unike tilpasningevne og prosesstøtte, er dette nå mye enklere å skape erfarer ProsesPilotene. Mulighetene i produktet er nesten ubegrenset samtidig som vi kan starte enkelt og la systemet vokse i takt med organisasjonens endrede behov og utvikling dette har vi ikke sett maken til i noen av de mange CRM produktene vi tidligere har jobbet med. Spesielt imponert er vi over den sterke prosesstøtten som gjør det mulig å gi store gevinster på samhandlingsorienterte problemstillinger vi tidligere ikke hadde gode løsninger for.

OM PROSESSPILOTENE

ProsessPilotenes kjernekompetanse er CRM. Bedriften leverer hele kjeden fra implementering av system til optimalisering av arbeidsprosesser, organisasjonsendring og bedriftsrådgivning. Leveransene bygger i hovedsak på tjenester for prosessforbedring innen salg-marked og service samt produktet Dynamics CRM fra Microsoft. I tillegg til dette tilbys spesialmoduler for dokumenthåndtering og elektronisk signatur.

Det krever struktur og gode prosesser også i egne rekker for å håndtere slikt. Med Kveim i spissen setter ProsessPilotene nå stø kurs fremover.

ProsessPilotene planlegger med 100% vekst i 2015, og 50% vekst i 2016.

KONTAKTINFORMASJON

  • Per Kveim, Manging partner/daglig leder, ProsessPilotene AS, tlf: 91817000, e-post: per.kveim@prosesspilotene.no
  • Frode Stenstrøm, Partner/Salgsdirektør, tlf: 95704546, e-post: frode.stenstrom@prosesspilotene.no
  • Morten Skau, Partner/CFO, tlf: 93418718, morten.skau@prosesspilotene.no

Besøksadresse: Skysstasjonen 11a, 1383 Asker.

Postadresse: Postboks 86, 1371 Asker

Følg ProsessPilotene på Facebook, LinkedIn eller Twitter

Vil du vite mer?

Legg igjen telefonnummeret ditt her, så ringer vi deg for en uforpliktende prat. Vi svarer dere normalt innen en virkedag.